Aplicatii CTCE

Venit Minim Garantat

Produsul informatic rezolva activitatea de inregistrare si urmarire a dosarelor aprobate ce indeplinesc conditiile legii privind venitul minim garantat si celelalte tipuri de ajutoare acordate, conform legislatiei in vigoare (Legea 416/2001, Norme Metodologice 25/2001, HOT. 1099/2001, OTU. 6/2002; OTU. 121/2002).

Ancheta sociala, din dosarele aprobate de comisie, constituie fondul de date gestionat si se constituie pe urmatoarele categorii de informatii:

 • titular si componenta familiei acestuia;
 • veniturile realizate din vanzarea sau inchirierea bunurilor personale si documentele aferente;
 • cuantumul veniturilor pentru membrii familiei titularului;
 • forma de ajutor preferata (in bani sau in natura).


Produsul permite stabilirea cuantumurilor pentru:

 • ajutorul minim garantat;
 • ajutorul pentru incalzire locuinte.


Se pot edita urmatoarele tipuri de liste:

 • fisa de calcul al ajutorului social;
 • lista ore munca lunara, necesare a fi prestate de persoanele ce primesc ajutorul venit minim garantat;
 • lista ore munca lunara, pentru persoanele ce trebuie sa execute un anumit numar de ore;
 • lista persoanelor ce trebuie sa aduca adeverinte de la Camera de Munca necesar acordarii venitului minim garantat;
 • stat de plata pentru casierie;
 • listare mandate postale pe zone;
 • lista borderou de plata a venitului minim garantat la oficiile postale;
 • lista centralizatoare popriri pentru impozit, chirii, apa, gunoi, alte popriri;
 • lista tuturor dosarelor;
 • lista tuturor dosarelor in plata;
 • lista dosarelor suspendate din plata in luna curenta;
 • lista dosarelor repuse in plata in luna curenta;
 • lista dosarelor in incetare de plata in luna curenta;
 • lista persoane suspendate in dosare;
 • listare ancheta sociala;
 • centralizatoare de plati pentru fiecare dosar, realizat ca o imagine a sumelor cuvenite si platite in fiecare luna, sub forma platilor la casierie, platilor prin mandate postale si platilor in natura;
 • centralizator de plati total lunar, pe tipurile de plati mentionate anterior;
 • diferite rapoarte statistice privind venitul minim garantat si celelalte tipuri de ajutoare.