Aplicatii CTCE

Salarii

Produsul informatic gestionează datele de personal necesare prelucrărilor ulterioare (marcă, loc muncă, salar tarifar, sporuri, etc.), precum şi datele specifice (pontaje, acord, etc.), face calculele necesare

(calcul concedii medicale, calcul concedii de odihnă, calcul avans, etc.), păstrează baze de date de istoric şi editează toate listele aferente (state de plată, centralizatoare, fluturaşi, fişe fiscale, istoric, etc.) în formatul dorit de utilizator.

Avantajele produsului sunt legate de :

  •    posibilitatea configurării de către utilizator a elementelor componente ale salariului brut şi a elementelor de reţineri;
  •    posibilitatea efectuării de către utilizator a unor modificări legislative ( limite de impozitare,cuantumuri deduceri  personale,procente retineri somaj/asigurari sociale/sanatate,etc.) calculul mediei pentru concediii medicale;
  •    crearea de baze de date si borderouri necesare la plata salariilor prin card bancar;
  •    calculul concediilor de odihnă conform prevederilor legale completate cu cele prevăzute de contractul colectiv de muncă;
  •    aplicarea tuturor prevederilor legate de impozitul pe venit;
  •    istoric al salariilor realizate pentru fiecare salariat;
  •    editarea situaţiei vărsămintelor la buget şi a notei contabile privind salariile;
  •    editarea declaratiei 112 cu posibilitatea creerii suportului magnetic sau transmiterii on-line catre ANAF;


(TOATE DECLARATIILE SUNT ACTUALIZATE LA 2012 !)

PRODUSUL ESTE USOR CONFIGURABIL PENTRU UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE ( PRIMARII ) SI UNITATI DE INVATAMANT !

Produsul este implementat in peste 100 primarii si  5 liceei din intreaga tara  !!